تقلید خوب بهتر از ابتکار بد
 اسکیسهای برج چرخان شیکاگو :

 

|+| نوشته شده توسط یه دختر اصیل پارسی در شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۸  |
 اسکیس های دانشجویان عمران :

 

|+| نوشته شده توسط یه دختر اصیل پارسی در جمعه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۸  |
 
 
بالا